Sledování zásilky

Na základě podnětů od našich zákazníků jsme v rámci zkvalitnění našich služeb aktivovali ve spolupráci s přepravní službou PPL, která nám rozváží zásilky, sledování Vaší zásilky online. Vše funguje tak, že po našem vyexpedování/předání Vaší zásilky dopravci se mění automaticky status Vaší objednávky na Vyřízená/Vyexpedovaná. Po změně tohoto statusu Vám automaticky příjde email o této skutečnosti s odkazem na stránku, kde můžete vidět přepravní postup Vaší zásilky (viz obrázek).
 

Upozorňujeme naše zákazníky, že řidiči nejsou našimi zaměstnanci a my nemůžeme nijak ovlivnit jejich jednání. Pokud jste nebyli spokojeni s jejich službami, tak Vaši stížnost můžete směřovat přímo na jeho nadřízeného. Kontaktní údaje na dispečera daného střediska naleznete na http://www.ppl.cz