Formulář odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Internetový obchod (www adresa):

Navija CZ s.r.o., Pačejov - Nádraží 134, 341 01 Horažďovice, IČ 18238742

 

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky nebo kupní smlouvy:

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Číslo bankovního účtu pro vrácení částky:

Podpis (pokud je zasíláno v listinné podobě) ____________________________

Datum:

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Veškeré takto poskytnuté osobní údaje jsou využívané pouze pro vyřízení objednávky/reklamace a jsou chráněny v souladu s platnými předpisy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použijeme platební prostředek bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.